วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พูดจาประสา Ajbomb : โครงการสร้างตึกผู้ป่วย โรงพยาบาลสังคม จังหวัดหนองคาย


เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ผมได้เดินทางไปที่ จ.หนองคาย  เพื่อช่วยรณรงค์ใน โครงการจัดหาทุนสร้าง อาคารผู้ป่วย 6 ชั้นให้กับ รพ. สังคม  ซึ่งเป็น รพ.ที่อยู่ติดกับชายแดนไทย-ลาว ซึ่งอาคารผู้ป่วยนี้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งฝั่งไทยและฝั่งเพื่อนบ้านลาวมาก ลองฟังคลิปที่ อ.บอม สัมภาษณ์ ผอ.รพ.สังคม ดูนะครับ